Nieuws

Nieuws

COVID-19 maatregelen sv BLC vanaf zaterdag 13 november

5 november 13:30  Vanaf zaterdag 13 november zijn er nieuwe COVID-19 maatregelen van kracht voor de amateur buitensport. Hieronder de afspraken zoals die sv BLC zullen gelden.meer »


Start van de Grote Club Actie bij BLC

15 oktober 9:45  Koop ook een superlot met je eigen team en win mooie prijzen!meer »


Even voostellen John Huisman Technisch Manager sv BLC

6 oktober 14:45  Per 1 juli 2021 is onze voormalige hoofdtrainer, John Huisman, begonnen aan zijn nieuwe functie als Manager Technische zaken binnen sv BLC. In deze functie gaat John zich onder andere bezighouden met het ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden van het door de vereniging te voeren technische beleid voor de bovenbouwteams van de jeugdafdeling (JO/MO 13 t/m JO/MO19 ) en daarnaast het zo goed mogelijk behartigen van de belangen van het jeugd en seniorenvoetbal zowel binnen als buiten de vereniging. Dit betekent dat John het bestuur gaat helpen met de ontwikkeling van het voetbaltechnische beleid voor deze doelgroepen van BLC. Daarin gaat John de trainers vanaf de JO13 ondersteunen in het opzetten van trainingsprogramma's per leeftijdscategorie. In principe gaat John dus werken met de senioren en bovenbouw van de jeugd, maar indien er ergens anders begeleiding nodig is kan er in overleg naar gekeken worden. Daarnaast zal John ook samen met bestuurslid senioren sv BLC vertegenwoordigen tijdens wedstrijden van de selectie van onze vereniging. De functie van Manager Technische zaken is een nieuwe functie binnen sv BLC en we zullen het huidige seizoen gebruiken om te kijken waar de inzet van John noodzakelijk is en of de taken en verantwoordelijkheden moeten worden aangepast. Het bestuur wenst John veel succes en plezier in de uitoefening van zijn functie.


BELANGRIJK! ENKELE AFSPRAKEN

10 september 14:45  Heren Leider/trainers, vanuit de Gemeente, die onze velden verzorgen, komt het dringende verzoek om na elke training de doeltjes en pionnen op te ruimen. vanuit het bestuur een verzoek om de kinderen niet in het ballenhok te laten komen, leiders of trainers halen het materiaal op ( ballen,hesjes, pionnen. Namens het bestuur en medewerker Gemeente, hartelijk dank voor uw medewerking.


De derde helft win je in ’t Pumpke!

16 januari 16:30  BLC is trots op zijn sponsors zoals Stadsherberg 't Pumpke.meer »


Nieuwjaarswoordje van Bart onze voorzitter

11 januari 14:45  Beste BLC’ers, Op 6 februari 2020 ben ik officieel door de Algemene ledenvergadering aangesteld als voorzitter van SV BLC. En wat een start heb ik gemaakt… In deze periode van het jaar had ik graag persoonlijk een aantal woorden tot jullie willen richten op een drukbezochte nieuwjaarsreceptie in onze eigen kantine. Door de Corona maatregelen is de kantine echter dicht en mogen we elkaar niet persoonlijk ontmoeten. Op dit moment is het zelfs voor veel leden niet mogelijk om te trainen of wedstrijden te spelen en laten dat nou net de belangrijkste zaken zijn die ons binden als sportvereniging. Het is echter een noodzakelijke maatregel die genomen is om het aantal Corona besmettingen zo snel mogelijk omlaag brengen. En dat is dan wat mij betreft meteen het woord van het jaar 2020: Corona. Corona Sinds maart 2020 liggen de activiteiten binnen BLC helemaal stil. Zowel de jeugd als de senioren waren lekker aan het voetballen en BLC 1 deed het goed in de competitie. We zaten ook midden in de voorbereiding van een altijd gezellige Super Saturday op 14 maart 2020, maar die werd op dat moment tot nader bericht uitgesteld. Tot nader bericht… We hadden toen nog geen idee van alles wat er op ons af zou gaan komen Vanaf dat moment is het een raar jaar geworden en dus ook een raar voetbaljaar. We gingen dit jaar van een intelligente lockdown in maart en april naar weer trainen in mei en juni, en zelfs voorzichtig wedstrijden en evenementjes organiseren in juli en augustus. In september begonnen we vol goede moed aan de competitie, maar al gauw volgden maatregelen waardoor publiek niet meer welkom was en in oktober werden niet alleen de competities stilgelegd, maar ook de mogelijkheden om te trainen beperkt. Jeugd kan blijven voetballen Gelukkig heeft de jeugd een groot gedeelte van het jaar kunnen blijven trainen en onderling wedstrijdjes kunnen spelen. Het blijft een genot om iedere zaterdagochtend al die jeugdvoetballertjes in BLC kleding door de stad naar ons complex te zien fietsen en lekker te zien voetballen. Helaas kunnen de meeste ouders hun kinderen nog niet zien voetballen in verband met de Corona restricties. Het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi is dit jaar eind december in alternatieve vorm georganiseerd in de buitenlucht op de velden van BLC en begin december is sinterklaas zelfs nog bij ons op bezoek geweest. De BLC jeugd heeft dus gelukkig weinig meegekregen van het stilleggen van de competities en konden toch lekker blijven voetballen. Senioren Voor de senioren ligt dat helaas anders. Vol goede moed zijn zij in september aan een nieuwe competitie begonnen. Helaas werd de competitie al weer snel stilgelegd. Tijdens de rust van een wedstrijd van BLC 1 tegen Sparta ’30 kregen een aantal Sparta’30-spelers te horen dat ze positief waren getest op Corona waardoor ze na de rust niet verder konden spelen. Op dat moment wist ik dat het vervolgen van de competitie niet meer haalbaar zou zijn. Dit voorval tekent het knotsgekke jaar 2020. Ondanks alle beperkingen en tegenvallers is het bestuur er trots op dat de leden onze mooie club trouw zijn gebleven. Dit geeft aan dat onze leden zich verbonden voelen met BLC en dat het niet kunnen doorgaan van trainingen en wedstrijden los staat van het lidmaatschap van een gezellige en bloeiende vereniging als die van ons. Namens het bestuur doe ik hierbij dan ook de belofte dat wij alle senioren met een gezellig feest zullen belonen voor hun trouw aan de vereniging zodra we daar weer mogelijkheden toe hebben. Financiën Ook een aantal van onze sponsoren worden zwaar getroffen door de coronacrisis. Toch hebben alle sponsoren aangegeven dat zij de vereniging blijven steunen in deze financieel zware tijden waarin noodzakelijke inkomsten wegvallen terwijl de kosten gewoon door blijven lopen. We hebben zelfs een aantal extra sponsoren gevonden die ons dit seizoen en de komende seizoenen financieel willen gaan steunen. Daarnaast blijft het aantal leden nog steeds toenemen wat erop wijst dat wij als vereniging toch onze aantrekkingskracht blijven behouden. Het is door al de zojuist genoemde zaken dat ik verwacht dat wij in financiële zin ons hoofd wel boven water zullen houden. Wanneer kunnen we weer gaan voetballen? Intussen wordt er achter de schermen hard gewerkt om de organisatie van de vereniging te blijven ontwikkelen. Begin van dit jaar zijn we zo goed van start gegaan met een drukbezochte commissieavond. Tijdens deze avond hebben alle (nieuwe) commissies binnen BLC zich aan elkaar gepresenteerd en hebben ze aan elkaar verteld waar ze mee aan de slag zouden gaan en wat hun doelstellingen zijn. Op die avond bleek dat er veel mensen zijn die zich op vrijwillige basis inzetten voor onze vereniging. Een aantal commissies draait al op volle toeren en is voortvarend van start gegaan. De commissie materialen heeft een plan geschreven om alle BLC teams te gaan voorzien alle materialen die nodig zijn om goed te kunnen trainen en wedstrijden te kunnen spelen. De commissie voetbalzaken regelt de planning van trainingen en wedstrijden en zij maken daarbij gebruik van de mogelijkheden die voetbalassist ons biedt. Het is mooi om te zien dat ook de onderlinge partijtjes van de jeugd op zaterdag zo goed gecoördineerd worden. De accommodatiecommissie is vele avonden en zaterdagen aan het werk om ons complex te onderhouden en te verbeteren en ook de sponsorcommissie is nieuw leven ingeblazen wat meteen heeft geleid tot een aantal nieuwe sponsors. Tot slot heeft ook de commissie vrouwen/meidenvoetbal een concreet plan opgeleverd om het dames en meidenvoetbal binnen BLC de aandacht te geven die het verdient. Dit zijn slechts enkele voorbeelden maar ook binnen de andere commissies zoals Horeca, vrijwilligers en alle andere commissies zit men niet stil en gebeurt er van alles achter de scheremen! Nog genoeg vacatures voor leuk vrijwilligerswerk! De vrijwilligerscommissie is bijvoorbeeld bezig met het in kaart brengen van alle vacatures die we hebben binnen de vereniging. Die zijn er eigenlijk in alle commissies en op alle niveaus. Daarnaast lijkt er altijd een chronisch tekort aan scheidsrechters en gastheren en gastvrouwen die op zaterdag onze gasten willen ontvangen op het wedstrijdsecretariaat. Dus mocht je goede voornemens hebben gemaakt voor 2021 en meer tijd en energie willen steken in onze mooie en bloeiende vereniging dan wil ik je van harte uitnodigen om je te melden via: vrijwilligers@svblc.nl Ook het bestuur zit niet stil. Inmiddels zijn we weer op volle sterkte en hebben we 2 kandidaat bestuursleden voor de rol van Secretaris en Penningmeester die we eigenlijk zo snel mogelijk zouden willen voordragen aan de Algemene ledenvergadering. Deze kan door de Corona restricties ook nog steeds niet worden georganiseerd en een online ledenvergadering is op dit moment voor veel leden niet wenselijk en bovendien erg kostbaar. We hopen dus op niet al te lange termijn een fysieke ALV te kunnen organiseren waarin we alle leden kunnen meenemen in de financiën van de vereniging, maar ook in het nieuwe beleidsplan van BLC. Update 5e veld & Projectgroep sv BLC Mini Arena In maart zal de gemeente beginnen met de aanleg van het 5e veld en volgens de planning kunnen we aan het begin van het seizoen 2021-2022 van dit veld gebruik gaan maken. Er is een projectgroep gestart die zich gaat bezighouden met de ontwikkeling van het middenterrein tussen veld 1 en veld 2/3 naar een multifunctioneel terrein waarop de mini’s hun wedstrijden kunnen spelen, maar dat ook gebruikt kan worden door senioren voor trainingen. In dit plan wordt tevens een nieuwe speeltuin meegenomen. Daarnaast zijn er plannen voor veldverlichting op veld 2 en verduurzaming van de bestaande lichtinstallaties met LED armaturen. Vanuit het bestuur zien we seizoen 2020-2021 dan ook als een tussenseizoen en zijn we hard aan het werk om de structuur van onze vereniging te verbeteren. Dit gaat gepaard met heel veel positieve energie van vrijwilligers die BLC een warm hart toedragen en allemaal bereid zijn om tijd te steken in het nog mooier maken van onze vereniging! Laten we die mensen ook koesteren en jullie inspireren om zelf ook iets te gaan doen voor BLC want op die manier bieden we niet alleen de Corona crisis het hoofd, maar ben ik ervan overtuigd dat we er als vereniging sterker dan ooit zullen uitkomen! Er rest mij niets anders dan iedereen een heel gelukkig 2021 toe te wensen, met veel liefde en vriendschap. Blijf vooral gezond! We zien elkaar bij BLC!


Meer nieuws
Ga naar archief

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!