Vrienden van BLC

Vrienden van BLC

Vrienden van BLC is opgericht om bij te dragen én te faciliteren aan goede, door de leden ingebrachte, initiatieven binnen SV BLC, waarvoor 'financieel' binnen de bestaande begroting van de SV BLC niet altijd de middelen beschikbaar zijn.

Hoe werkt het?
Vrienden van BLC draagt bij aan fysieke voorzieningen voor het jeugdvoetbal, de vrijwilligers, de scheidsrechters en soms ook aan facilitaire voorzieningen op Sportpark De Meerendonk. De leden van de Commissie Vrienden van BLC kunnen nooit autonoom gelden van de Vrienden van BLC inzetten en/of uitgeven. Zij doen dat altijd in afstemming met een desbetreffende 'portefeuillehouder' binnen BLC, de direct betrokkenen en de penningmeester, die de beschikbare gelden namens de Vrienden van BLC 'beheert'. 

Wie zit er in de commissie?
Vrienden van BLC wordt behartigd door de Commissie Vrienden van BLC. Deze commissie bestaat uit minimaal drie personen:

  1. Een seniorenlid
  2. Een ouder/vrijwilliger van de Jeugdafdeling
  3. Een onafhankelijk verenigingslid.  

Hoe kun je Vriend van BLC worden?
Je bent Vriend van BLC als je het aanmeldformulier volledig ingevuld en ondertekend hebt ingeleverd, deze goedgekeurd is door het verantwoordelijke commissielid en je de bijdrage op de bankrekening van SV BLC staat. De financiële bijdrage is € 50 per seizoen. Als je voor 1 januari van het lopende seizoen donateur wordt, dan betaal je het volledige bedrag. Word je tussen 1 januari en 30 april Vriend van BLC dan betaal je € 25. Van 1 mei t/m 30 juni loop je mee in het nieuwe seizoen voor € 50. 

Meer weten?
Stuur een e-mail naar vriendenvan@svblc.nl.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!